Wat doen we

Kwaliteitsvol ruiternetwerk


Projectperiode: 2020-2022

Een partnerschap tussen Regionale Landschappen, Sport Vlaanderen, ruiterverenigingen en de Provincie zet zich in om het ruiternetwerk in Limburg een belangrijke kwaliteitsimpuls te geven.

Een grote groep gebruikers van het ruiternetwerk wordt samengebracht in een participatienetwerk en gaat vervolgens op pad met een meldingsapp. Hun ervaringen en behoeften qua veiligheid, comfort, uitdagingen en beleving zijn belangrijk. Zij kennen de knelpunten op het netwerk maar zien ook nog veel kansen liggen.

Het netwerk vernieuwen vraagt heel wat overleg en afstemming en rekening houden met de belangen en noden van andere plattelandsgebruikers en het wetgevende kader. De partners willen niet alleen zorgen voor een ‘boost’ aan de kwaliteit van het ruiternetwerk, maar willen ook integraal werken en de kwaliteit van het landschap en de streekidentiteit versterken en ondernemers op het platteland betrekken, in het bijzonder landbouwers.

Vanuit de ervaringen wordt een inspiratiegids opgesteld. De bevraging, de screening, het integrale samenwerken met andere actoren, de standaardnormen en de uitgevoerde voorbeeld top-ruiterlussen zorgen voor een gedragen en uitvoerbaar plan waardoor het ruiternetwerk opnieuw op topniveau zal staan.

Meer info:

Raadpleeg hier de kaart van het ruiterroutenetwerk van Toerisme Limburg.

Link naar het artikel in Het Belang van Limburg.

Filmpje : oproep van de provincie Limburg voor menners en ruiters

 

Partners:


    

Met financiële steun van:


    

Contactpersoon