Wat doen we

Kwaliteitsvol ruiternetwerk


Projectperiode: 2020-2023

Een partnerschap tussen Regionale Landschappen, Sport Vlaanderen, ruiterverenigingen en de Provincie zet zich in om het ruiternetwerk in Limburg een belangrijke kwaliteitsimpuls te geven.

Een grote groep gebruikers van het ruiternetwerk werd samengebracht in een participatienetwerk en ging vervolgens op pad met een meldingsapp. Hun ervaringen en behoeften qua veiligheid, comfort, uitdagingen en beleving zijn belangrijk. Zij kennen de knelpunten op het netwerk maar zien ook nog veel kansen liggen.

Het netwerk vernieuwen vraagt heel wat overleg en afstemming en rekening houden met de belangen en noden van andere plattelandsgebruikers en het wetgevende kader. De partners willen niet alleen zorgen voor een ‘boost’ aan de kwaliteit van het ruiternetwerk, maar willen ook integraal werken en de kwaliteit van het landschap en de streekidentiteit versterken en ondernemers op het platteland betrekken, in het bijzonder landbouwers.

Vanuit de ervaringen werd een inspiratiegids opgesteld. De bevraging, de screening, het integrale samenwerken met andere actoren, de standaardnormen en de uitgevoerde voorbeeld top-ruiterlussen zorgen voor een gedragen en uitvoerbaar plan waardoor het ruiternetwerk opnieuw op topniveau zal staan.

In Lommel realiseerden we een doorwaadplaats, een ruiterkuil en een picknickplek voor de ruiters, vlakbij The House Of Nature aan Sahara.

Het project leerde ons dat er nog heel wat uitdagingen zijn maar via het PDPO project investeerden Vlaanderen, de provincie en Europa alvast 260.000 euro om de kwaliteit van het ruiter – en menroutenetwerk te verbeteren en om gemeentebesturen, ondernemers en toeristen te inspireren om meer aan deze recreatievorm te denken waardoor de economische return op het platteland ook groeit. 

Download de inspiratiegids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info:

Raadpleeg hier de kaart van het ruiterroutenetwerk van Toerisme Limburg.

Link naar het artikel in Het Belang van Limburg.

Filmpje : oproep van de provincie Limburg voor menners en ruiters

Dit project werd mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en de provincie Limburg.

Contactpersoon

Regionaal Landschap Lage Kempen


info@rllk.be
+32 11 78 52 59