Wat doen we

Blue Deal

De 18 Vlaamse Regionale Landschappen nemen taken op in het kader van het integraal waterbeleid van de Vlaamse overheid. 

Vanaf januari 2024 versterken de regionale landschappen de Vlaamse overheid in het buitengebied.  In elk regionaal landschap in Vlaanderen is een Blue Deal coördinator actief.

De Blue Dealcoördinatoren trachten lokale projecten rond de ontwikkeling van sponslandschappen enerzijds en ontharding anderzijds in een stroomversnelling te brengen. Dit doen ze door complementair aan en in nauwe samenwerking met hun opdrachtgevers en partners in het buitengebied nieuwe gebiedscoalities op te zetten, gebiedsvisies op te maken en terreinrealisaties uit te voeren. Met hun ‘valleibrede’ blik werken de regionale landschappen aan  projecten die het landschap veerkrachtiger maken in een veranderend klimaat met waterschaarste en - overlast. 

 
Één van de projecten waar RLLK aan werkt, is het terug watervoerend maken van de Ulfheideloop , een verdroogde meander op het grondgebied van Beringen en Tessenderlo.

We zijn ook partner in de lokale gebiedsdeal Droogte Noord-Zuid Limburg.

Alle waterprojecten vind je hier .


Contactpersoon

Michiel Aerts
Blue Deal Coördinator


michiel.aerts@rllk.be
+32 11 78 52 59