Wat doen we

Vernatten veen Ulfheideloop


Projectperiode: 2021-2024

De Ulfheideloop is een oude, verdroogde meander in een veengebied op het grondgebied van Beringen en Tessenderlo.

Doel van het project is om de Ulfheideloop over een afstand van 850 meter terug watervoerend te maken en te verbinden met de Grote Beek.
Er zal in de Grote Beek een stuw geplaatst worden met natuurlijke materialen (hout en steen) waardoor het water haar weg via de Ulfheideloop gaat zoeken.

Door deze maatregelen, zal het veengebied terug vernatten. Zo worden er kansen gecreëerd voor natte natuur omdat natte valleibossen zich beter zullen ontwikkelen. Verder kan het veen weer koolstof opslaan en fungeert het gebied als infiltratiegebied.

De projectkost wordt geraamd op 58.000 euro en wordt voor 50% gesubsidieerd via een PSN Blue Deal project. De provincie draagt de andere helft bij.

 

Met financiële steun van:


Partners:


        

Contactpersoon

Joke Roebben
Natuurherstel


joke.roebben@rllk.be
+32 11 78 52 59