Wat doen we

Vernatten veen Ulfheideloop


Projectperiode: 2021-2024

De Ulfheideloop is een oude, verdroogde meander op het grondgebied van Beringen en Tessenderlo.

Doel van het project is om de Ulfheideloop over een afstand van 850 meter terug watervoerend te maken en te verbinden met de Grote Beek.
Er zal in de Grote Beek een stuw geplaatst worden met natuurlijke materialen (hout en steen) waardoor het water haar weg via de Ulfheideloop gaat zoeken.

Door het veengebied te vernatten, worden er kansen gecreëerd voor natte natuur, kan het veen weer koolstof opslaan en fungeert het gebied als infiltratiegebied.

De projectkost wordt geraamd op 58.000 euro en wordt gesubsidieerd via een PSN Blue Deal project.


Partners:


        

Met financiële steun van:


    

Contactpersoon

Ilse Ideler
Directeur


ilse.ideler@rllk.be
+32 11 78 52 59