20 jaar RLLK

Goei paardenwei

Gemeente Tessenderlo en 13 andere gemeenten
Thema  Landschapszorg en beleving
Jaartal  2019

Met het project "Samen op een Goei Wei" stimuleerden we paardenhouders om landschapsbouwers te worden door het aanleggen van poelen, hagen, houtkanten en een kruidenrijk grasland.

Weides op een andere manier beheren, de bodem herstellen zodat er minder verzuring is, meer variatie in gras en een betere bodembalans, waren enkele focuspunten.
Maar ook door aanplantingen, het herstellen van de waterhuishouding, het opruimen van rommelige omheiningen en het creatief ruimtegebruik werden biodiversiteit en paardengezondheid samen verhoogd.

Zo hebben we bij een van de ambassadeurs, Jan Reeckmans, zaakvoerder van de Paepehoeve, 6800 meidoorns aangeplant en 800 haagbeukjes omsingelen nu de rijpiste. Ook de aanleg van een pad rondom de weides en het inzaaien van een kruidenrijk grasland zorgen voor een “goei wei”.

Het gemeentebestuur van Tessenderlo investeerde in de aanleg van een publieke poel voor paarden, met een picknickplek aan de startplaats van de ruiterroute.
We schreven een praktisch werkboek waar je meer informatie kan vinden over hoe je zelf een “goei wei” kan inrichten.

Met het project Grond van de zaak motiveerden we paardenhouders om hun weide goed te beheren en zelf compost te maken van hun paardenmest. Een gezonde weide begint immers met een gezonde bodem.