Wat doen we

Heggen Leggen


Projectperiode: 2020-2023

Wat is een gelegde heg?

Een gelegde heg diende vroeger als veekering of als ondoordringbare afscheiding. Gelegde heggen vormden prachtige groene lijnen doorheen het landschap en boden onderdak aan allerlei vogels, insecten en kleine zoogdieren. Door de komst van prikkeldraad verdwenen echter veel gelegde heggen.

Het heggen leggen of hagen vlechten is een eeuwenoude kunst die verweven is met landbouw, landgebruik, streekkarakter, geschiedenis, biodiversiteit en ambacht.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen wil de komende jaren samen met de gemeenten Bocholt, Hamont-Achel en Pelt de duizenden jaar oude, maar vergeten techniek van het leggen van heggen herintroduceren.
De komende twee jaar zullen we voorbeeldsites inrichten rond woningen, (historische) boerderijen, horecazaken, publiekslocaties of historische sites. Iedereen krijgt de kans om deze vergeten techniek opnieuw aan te leren via workshops, demo’s, een handleiding, illustratieve film en een symposium.Het project loopt tot 2023.

Het belang van gelegde heggen

  • Een dichte gelegde heg zorgt voor een goede windbreking langs akkers en vermindert hiermee bodemverstuiving en uitdroging. Ze voorkomen afspoeling van goede grond bij zware neerslag en zorgen voor een betere regeling van natuurlijke drainage. De heggen trekken ook 'nuttige' insecten aan die van pas komen bij biologische bestrijdingstechnieken.
  • De aanplant van nieuwe heggen of het leggen van bestaande heggen aan (landbouw)bedrijven zorgt voor een betere integratie met het landschap. Het zorgt voor een mooie (bedrijfs)omgeving. De heggen versterken het landschap en versterken het streekkarakter. Ze versterken de belevings- en natuurwaarde van erven en tuinen. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden als een moderne vorm van veekering (een groene barrière voor dieren en/of mensen)
  • Meer gelegde heggen verhogen de biodiversiteit en vormen een rustplek/broedplek voor heel wat dieren. Ook zijn ze ideaal voor bijen en dit is interessant voor aanpalende land- en tuinbouwgewassen.
  • Het is duurzaam. Een gelegde haag kan mits goed onderhoud eeuwenlang meegaan.

Gezocht: hagen om te leggen

We zoeken locaties met geschikte hagen om de techniek van het heggen leggen op toe te passen tijdens workshops en demonstraties.

Hagen komen in aanmerking als ze volgende eigenschappen hebben: 

  • Gelegen in Bocholt, Pelt of Hamont-Achel
  • Minstens 3 meter hoog
  • Ongeveer 25 meter lang zijn (langer mag zeker)
  • Ongeveer 4 à 5 cm stamdikte
  • Alle soorten zijn geschikt

Heb jij of weet jij een haag staan die in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op!

Verder kan je ook deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers die de techniek wil aanleren, in stand houden en promoten. Naast geïnteresseerde vrijwilligers zoeken we professionals uit de regio zoals bijvoorbeeld landbouwers, agro-beheerders, groenwerkers, landschapsarchitecten die interesse hebben in de techniek van het heggen leggen

Ben je geïnteresseerd om het heggen leggen onder de knie te krijgen of wil je hierrond samenwerken? Stuur ons een mailtje.

Partners

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Gemeente Pelt, Gemeente Bocholt, Stad Hamont-Achel, Biotechnicum, Inverde, Natuurpunt (Hamont-Achel, Pelt, Bocholt), Landelijke Gilden, Lisro, Velt, Werkgroep ISIS, Tuinhiers.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij Leader, een subsidieprogramma dat deel uitmaakt van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Met financiële steun van:


                    

Contactpersoon

Morien Schroyen
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst


morien.schroyen@rllk.be
+32 11 78 52 59