Wat doen we

Heggen Leggen


Projectperiode: 2020-2022

een eeuwenoude techniek opnieuw toegepast!

 

Traditioneel kwamen gelegde heggen in onze regio voor om vee binnen of net buiten een perceel te houden en have en goed te beschermen tegen indringers. De techniek is dan ook verbonden met landbouw, landgebruik, streekkarakter, geschiedenis, biodiversiteit en ambacht.
Het Regionaal Landschap Lage Kempen wil de komende jaren samen met én in de gemeenten Bocholt, Hamont-Achel en Pelt de duizenden jaren oude, maar vergeten techniek van het leggen van heggen opnieuw bekend maken bij het brede publiek. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij Leader, een subsidieprogramma dat deel uitmaakt van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Waarom zouden we de techniek van het leggen van heggen willen bewaren?

  • Een dichte gelegde heg zorgt voor een goede windbreking langs akkers en vermindert hiermee bodemverstuiving en uitdroging. Ze voorkomen afspoeling van goede grond bij zware neerslag en zorgen voor een betere regeling van natuurlijke drainage. De heggen trekken ook 'nuttige' insecten aan die van pas komen bij biologische bestrijdingstechnieken.
  • De aanplant van nieuwe heggen of het leggen van bestaande heggen aan (landbouw)bedrijven zorgt voor een betere integratie met het landschap. Het zorgt tevens ook voor een mooie (bedrijfs)omgeving. De heggen versterken het landschap en versterken het streekkarakter. Ze versterken de belevings- en natuurwaarde van erven en tuinen. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden als een moderne vorm van veekering (een groene barrière voor dieren en/of mensen)
  • Meer gelegde heggen verhogen de biodiversiteit en vormen een rustplek/broedplek voor heel wat dieren. Ook zijn ze ideaal voor bijen en dit is interessant voor aanpalende land- en tuinbouwgewassen.
  • Het is duurzaam. Een gelegde haag kan mits goed onderhoud eeuwenlang meegaan.

De komende twee jaar zullen we voorbeeldsites inrichten rond woningen, (historische) boerderijen, horecazaken, publiekslocaties of historische sites. Iedereen krijgt de kans om deze vergeten techniek opnieuw aan te leren via workshops, demo’s, een handleiding, illustratieve film en een symposium.

Gezocht

We zijn op zoek naar locaties in de gemeente Pelt, Hamont-Achel en Bocholt om een gelegde haag aan te planten. Het plantgoed en de werkuren worden grotendeels via het project gesubsidieerd. Geef een seintje als jij graag een gelegde haag wil!

Verder kan je ook deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers die de techniek wil aanleren, in stand houden en promoten. Naast geïnteresseerde vrijwilligers zoeken we professionals uit de regio zoals bijvoorbeeld landbouwers, agro-beheerders, groenwerkers, landschapsarchitecten die interesse hebben in de techniek van het heggen leggen.

Voor de organisatie van deze workshops en demo’s zoeken we geschikte hagen om de techniek op toe te passen in Bocholt, Hamont-Achel of Pelt. Neem zeker contact met ons op als je een haag hebt of er één weet staan met volgende kenmerken:

  • minimum 3 tot 4 m hoog (liefst 4m)
  • minimum 4 - 5 cm dik
  • minimale lengte: 25 m
  • minstens 2 jaar niet geschoren
  • alle soorten hagen zijn geschikt  

Ben je geïnteresseerd om het heggen leggen onder de knie te krijgen of wil je hierrond samenwerken? Neem dan snel contact met ons op!

 

Partners

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Gemeente Pelt, Gemeente Bocholt, Stad Hamont-Achel, Biotechnicum, Inverde, Natuurpunt (Hamont-Achel, Pelt, Bocholt), Landelijke Gilden, Lisro, Velt, Werkgroep ISIS, Tuinhiers.

 

Met financiële steun van:


                    

Contactpersoon

Morien Schroyen
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst


morien.schroyen@rllk.be
+32 11 78 52 59