Wat doen we

Restauratie kapel Leopoldsburg


Projectperiode: 2020-2022

IOED Lage Kempen werkt samen met de gemeente Leopoldsburg aan de restauratie en opwaardering van de kapelletjes. Het is de bedoeling om jaarlijks één kapel aan te pakken d.m.v. een participatief project rond restauratie, opwaardering en/of ontsluiting.

Als eerste was de Statiekapel in Heppen aan de beurt. In een participatietraject met de buurtbewoners en heemkring Heppen werd er eerst nagedacht over hoe de kapel wordt gebruikt en beleefd, wat zij belangrijk vinden en welke eventuele problemen er in het kader van een restauratie en opwaardering konden worden aangepakt.

Voor de restauratie van het gebouw werd het advies van Monumentenwacht gevolgd. Op basis van een inspectierapport werden de volgende werken uitgevoerd aan het gebouw: vervangen van het asbesthoudende dak door een natuurleien dak, plaatsen van goten, vernieuwen van (de cementering van) de rollagen, vernieuwen van voegwerk en vervangen van sterk beschadigde stenen, opnieuw schilderen van schrijn- en ijzerwerk, verwijderen van de lichtbak en vervangen door een passend alternatief, vochtbehandeling van de muren, vernieuwen van het pleisterwerk, schilderwerken, vernieuwen van elektriciteit, voorzien van verlichting met sensors en de plaatsing van een brandveilig interieurelement.

Ook de omgeving werd onder handen genomen met noodzakelijke kap- en snoeiwerken, verwijderen van oude omheining, nieuwe aanplant en de plaatsing van zitbanken.

Het was voor de buurtbewoners en de heemkring ook belangrijk om het verhaal van de kapel te vertellen. Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid namelijk om het oudste stenen gebouw van Leopoldsburg. Het huidige kapelletje is zo’n 200 jaar oud, maar de oudste sporen gaan terug tot 1532. Door de heemkring werd er daarom ook een infopaneel uitgewerkt en een fietsroute die via de ErfgoedApp meer informatie over andere interessante sites in de buurt geeft.

Het verdere onderhoud en de monitoring van de kapel en omgeving zal door gemeente Leopoldsburg gebeuren en met ondersteuning van de buren van de kapel, die het peterschap op zich hebben genomen. Ook Ferm Heppen werd in het verhaal betrokken, aangezien zij vanaf mei 2022 de traditie van de meimaandversiering weer opnemen. Ondertussen bekijkt gemeente Leopoldsburg ook nog de restauratie van het waardevolle mariabeeld in de kapel.

Dit project kwam tot stand dankzij financiële steun van de provincie Limburg en de gemeente Leopoldsburg. De heropening van de kapel is voorzien op 1 mei 2022, de start van de mariamaand.

Met dank aan Heemkring Heppen, Buren Ivan en Nadia, Ferm Heppen en alle deelnemers aan het participatietraject.


Met financiële steun van:


        

Contactpersoon

Erfgoeddienst
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst


erfgoed@rllk.be
+32 11 78 52 59