Wat doen we

Zand en heide in Molenheide


Projectperiode: 2017-2022

Het Wild- en Wandelpark Molenheide is een geliefkoosde wandelplek, maar weinigen weten dat het park ook voor Europa heel wat waarde heeft. Er kunnen belangrijke natuurdoelen gehaald worden. De landduinnatuur is zo zeldzaam en bedreigd dat Europa het Wild- en Wandelpark Molenheide een topgebied vindt. Concreet krijgt de gemeente Houthalen-Helchteren bijna 200.000 euro Vlaams en Europees geld om meer heide en landduinen te realiseren in het park.

De komende jaren slaan het gemeentebestuur, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Lage Kempen samen met vrijwilligers van het Wild- en Wandelpark Molenheide de handen in elkaar om het park aan te pakken. Natuurwerken zullen hand in hand gaan met het verbeteren van de recreatie.

Ten vroegste in de winter van 2021 start een eerste fase van de natuurherstelwerken. Op 3 verschillende locaties in het park zal er voor een totale oppervlakte van 14 ha heide, schrale graslanden en landduinen hersteld worden.
Het voorbereiden en de juiste vergunningen aanvragen kost heel wat tijd. Naast het kappen van de bomen worden ook de wortelstronken en de dikke ‘strooisellaag’ van naalden, takken en bladeren weggehaald om de duinen en heide weer tevoorschijn te toveren. Hier en daar verspreid blijven bomengroepjes en ook karakteristieke bomen met een grillige vorm staan. Voor de werken worden naast grote machines ook af en toe de stevige trekpaarden ingezet, die zonder moeite de stammen van de landduinen kunnen slepen.
In het voorjaar van 2018 kreeg de boskantine een opknapbeurt om het comfort voor de bezoekers en de vrijwilligers die de kantine uitbaten, te verhogen.
De wandelpaden werden opgefrist en er werd een wandelkaartje gemaakt.

Wie over enkele jaren in het Wild- en Wandelpark gaat wandelen, krijgt heel wat meer afwisseling: naast bos wandel je door paarse heide, over landduinen en waardevolle graslanden. En hoe meer divers het landschap, hoe meer biodivers het park Molenheide wordt. Dat wil zeggen dat er meer dier- en plantensoorten te ontdekken zijn in het park! Het park blijft een openbaar park dat gratis toegankelijk is voor iedereen. Naast de inheemse wilde dieren, kan de bezoeker ook nog altijd de everzwijnen bezichtigen.

meer info:
www.wildenwandelparkmolenheide.be
infopaneel Molenheide


Partners:


        

Met financiële steun van:


            

Contactpersoon

Joke Roebben
Natuurherstel


joke.roebben@rllk.be
+32 11 78 52 59