Wat doen we

2B Connect: natuurlijke inrichting bedrijventerreinen

Op 1 januari 2016 ging 2B Connect van start. Drie jaar lang zetten 19 partners in de grensstreek België-Nederland zich in voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensregio. 2B Connect gaf een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project ontving daarvoor meer dan 3 miljoen euro van Interreg Vlaanderen-Nederland.
Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten. 2B Connect werd uitgevoerd door dertien partners uit Vlaanderen en zes uit Nederland.

Regionaal Landschap Lage Kempen werkte 4 cases uit:

1. Vergroening van de buffer rond het Circuit Zolder

2. Inrichting op de Galgenberg, ism Limburgs Landschap: ontwikkelen van bosranden en herstel van de hydrologie

3. Natuurherstel ten voordele van de rugstreeppad, boomleeuwerik en Spaanse vlag in Berkenbos, ism Limburgs Landschap

4.Vergroting ecologische verbindingscapaciteit van het kolenspoor in Zolder

Circuit Zolder

Op het Circuit van Zolder planten we afgelopen twee jaar meer dan 11.000 sporken, eiken, berken, hazelaars en lijsterbessen en vormden we het beheer van het groen om. Stap voor stap vervangen inheemse bomen de dennenbomen en vervangt heide het gras. Ook ongewenste exoten die de bodem verzuren werden verwijderd. 

Dit betekent maar liefst vijf keer winst!

  1. Winst voor onze natuur omdat meer insecten en vogels van dit groen profiteren en de oorspronkelijke heide weer mag bloeien.
  2. Maar ook winst voor de buurtbewoners die een dichter groen scherm rond het bedrijfsterrein krijgen. Dit zorgt niet voor minder decibels, maar heeft wel een bewezen rustgevend effect. De buurtbewoners werden persoonlijk betrokken en mochten mee kiezen welke bomen zij toch graag wilden behouden.
  3. De omvorming zorgt ook voor winst op vlak van veiligheid. De opgeschoten dennen lieten heel wat takken vallen op de racebaan, wat levensgevaarlijk is voor de piloten. Door de hoge begroeiing droogde de weg minder snel op en lag er soms een film van stuifmeel op het asfalt. De lagere struiksoorten houden de weg droger en dus veiliger.
  4. En niet onbelangrijk: het nieuwe beheer kost het Circuit minder. Daarom werden de groenarbeiders via een leertraject enthousiast werden gemaakt voor het ecologisch groenbeheer. Het omvormen van het kilometerslange bedrijfsterrein wordt daardoor uitgevoerd tot ‘de finish’.
  5. Tenslotte sluit het landschapskarakter van het Circuit nu meer aan op ‘De Wijers’, het landschapspark in het midden van Limburg. Het Circuit neemt hierdoor een voortrekkersrol op naar andere bedrijven in het gebied.

Deze acties pasten binnen het Interreg project ‘2BeConnect’. De kosten voor het groenbeheer bedroegen 50.000 € waarvan 50% Interreg steun. Het Regionaal Landschap Lage Kempen zorgde voor de planning en de werken en blijft de komende jaren het Circuit ondersteunen met advies.

Partners:


        

Contactpersoon

Ilse Ideler
Directeur


ilse.ideler@rllk.be
+32 11 78 52 59