Wat doen we

Dreefherstel garandeert mooie toekomst voor vleermuizen


Projectperiode: december 2020-juli 2022

Hamont-Achel is rijk aan oude dreven in een gevarieerd, oud landbouwlandschap, doorregen met grote boskernen en hooilanden omgeven door houtkanten. Hierdoor vormt de gemeente een belangrijk leefgebied voor vleermuizen.
In 2019 liet de stad een studie uitvoeren door Natuurpunt Studie waaruit bleek dat er minstens 6 verschillende vleermuissoorten gebruik maken van de dreven van de Beverbekerdijk, Beverbeek en de Beverbeekse Heide. Dreven vormen belangrijke ‘autostrades’ voor vleermuizen. Ze gebruiken dreven om van hun zomerverblijfplaatsen naar hun jachtgebieden te vliegen waar ze op zoek gaan naar insecten. Ook leven er een aantal vleermuissoorten in holtes van de oude bomen. Met het beheeradvies uit de studie gaat de stad aan de slag om de toekomst van de dreven én de vleermuizen veilig te stellen. De dreven zullen gefaseerd omgevormd worden. Als eerste zullen de dreven op Beverbeekse Heide omgevormd worden. Dit gebeurt binnen een biodiversiteitsproject waarbij de Stad Hamont-Achel, Natuurpunt Studie, Natuurpunt Limburg, het Regionaal Landschap Lage Kempen en de provincie Limburg samenwerken.

Waarom moet er gekapt worden?

De bomen in de meeste dreven zijn even oud en bestaan uit Amerikaanse eik. Amerikaanse eiken groeien sneller dan inheemse eiken waardoor ze minder duurzaam zijn en dus ook stuk minder oud worden.
Als we niet tijdig ingrijpen, sterven alle bomen tegelijk waardoor de dreef ineens dreigt te verdwijnen. Dit is natuurlijk slecht voor de vleermuizen. Daarom wordt er gekozen voor gefaseerde omvorming.

Gefaseerde omvorming

Een zone met gezonde bomen met holten blijft behouden. Aansluitend wordt er een zone met bomen gekapt én opnieuw aangeplant zodat de dreefstructuur behouden blijft.

Eerste fase: dreven aan Domein de Bever

De Amerikaanse eikendreef aan Domein De Bever is sterk aan het aftakelen. De helft wordt in de winter van 2021 gekapt. De bomen die blijven worden verzorgd zodat ze nog jaren kunnen dienen als kolonieboom voor vleermuizen. De gekapte bomen worden vervangen door winterlindes. Door gefaseerd om te vormen, is de impact op de vleermuizenpopulatie beperkt.
Bij de kapwerken wordt er alles aan gedaan om de vleermuizen te ontzien. In het begin van de herfst, wanneer de vleermuizen verhuizen naar hun winterverblijfplaatsen, worden de holtes dicht geniet met een doorschijnende plastiek. Dankzij dit ‘luikje’ kunnen vleermuizen de holtes wel nog verlaten maar er niet meer terug in waardoor er tijdens de kapwerken geen risico is voor de vleermuizen.
Verder planten we aan de bosrand nectar- en besdragende struiken aan, goed voor vlinders en insecten. Deze werken worden uitgevoerd in de winter van 2021. 
In de buurt van de dreven staan er verschillende gebouwen met grote zolders (o.a. Laathoeve, Achelse Kluis). Natuurpunt Studie zal onderzoeken welke vleermuissoorten gebruik maken van deze zolders.

Unieke vleermuizentoren

Als kers op de taart wordt er begin 2022 in de omgeving van Domein de Bever een vleermuizentoren geplaatst. Deze toren van 6,5 m hoog wordt gebouwd door de technische dienst en zal dienen als extra zomerverblijfplaats voor verschillende vleermuissoorten.
De uitvoering van het totale biodiversiteitsproject is geraamd op 31.000 euro. Hiervan wordt 22.500 euro gesubsidieerd door de provincie Limburg. Het Regionaal Landschap Lage Kempen draagt 6.000 euro bij en de stad 2.500 euro.

 

Partners:


            

Contactpersoon

Joke Roebben
Natuurherstel


joke.roebben@rllk.be
+32 11 78 52 59