Wat doen we

Restauratie kerkhofmuur Loksbergen

Leerlingen van het vijfde en zesde jaar ruwbouw van de secundaire School Sint-Ferdinand ruwbouw in Lummen, herstelden de historische kerkhofmuur rond de Sint-Andreaskerk in Loksbergen. De leerlingen leerden zo werken aan een historisch bouwproject. De parochiekerk met eromheen een ommuurd terrein voor begravingen vormde vroeger de kern van het dorp. Op 22 maart werd de kerkhofmuur officieel ingehuldigd. De kerkhofmuur werd gerestaureerd met middelen van de provincie en de stad Halen. Het Regionaal Landschap Lage Kempen coördineerde de werken.

 
De stad Halen liet in 2019 een toestandsrapport opmaken door Monumentenwacht. Hieruit bleek dat de muur dringend aan renovatie toe was. Dankzij het provinciaal subsidiekanaal van klein historisch erfgoed, was er voldoende budget om de muur in ere te herstellen.

Burgemeester Erik Van Roelen: “Als stad investeerden we al in de kern van Loksbergen. De kerk vormt een centraal punt in het dorp en is vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Vorig jaar werd de voorkant van de kerkhofmuur al gerestaureerd en we zijn ook zeer blij met het resultaat. De leerlingen hebben dat zeer goed gedaan.”

Gedeputeerde voor Erfgoed en monumentenzorg Igor Philtjens: “Dit type van erfgoed is zeer waardevol voor de provincie, ook al is het erfgoed in eerste instantie niet beschermd als bouwkundig erfgoed. Om te vermijden dat deze vaak zeer beeldbepalende elementen uit ons landschap verdwijnen, proberen we gemeentebesturen te stimuleren om werk te maken van de restauratie ervan. Dit project toont aan dat de provinciale Monumentenwacht gemeentes in hun erfgoedbeleid kan ontzorgen door te informeren en te sensibiliseren. Gebreken in niet beschermd waardevol patrimonium sporen zij tijdig op en zo wordt vermeden dat erfgoed verdwijnt.”

Ilse Ideler, directeur Regionaal Landschap Lage Kempen: “Wij schakelden onze Landschapsteams al eerder in om de eerste werken uit te voeren, de muur af te breken en de bakstenen te kuisen. De leerlingen van het 5de en 6de jaar bouwden de muur volledig terug op met de oude stenen. Ze hielden met hun metselwerk rekening met het oorspronkelijk uitzicht van de muur. Het was voor hun een hele klus om met de -niet altijd even rechte- stenen te werken maar ze mogen fier zijn op hun werk. En het is eens wat anders dan aan een project werken op school.”

Als dank kregen de leerlingen een herbruikbare drinkbus en werd een foto van de klas aan de muur opgehangen.

De totale geraamde kostprijs van het project bedraagt 17.274 €.


Met financiële steun van:


    

Contactpersoon

Erfgoeddienst
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst


erfgoed@rllk.be
+32 11 78 52 59