20 jaar RLLK

Weidevogels thuis in Lummen

Gemeente Lummen en Beringen 
 Thema Natuurherstel en Landschapszorg 
 Jaartal  2016-2018

De Vallei van de Zwarte Beek strekt zich uit over de gemeenten Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Beringen, Lummen, Halen en Diest en is een belangrijk valleigebied met hoge natuurwaarden. Hier werken het Regionaal Landschap Lage Kempen, VLM, de Provincie Limburg, Natuurpunt en heel wat actieve landbouwers al jaren samen om de waarde van dit landschap te verhogen. Ook voor weidevogels zoals kievit wordt er actie ondernomen.
In 2016 kocht het RLLK met middelen uit haar Natuur- en Landschapsfonds, gespijsd met de opbrengst van wandelkaarten, de eerste plas-dras zonnepompen aan in Vlaanderen. Deze pompen laten via zonne-energie geluidloos beekwater over de percelen stromen en zorgen voor een optimale natte omgeving voor weidevogels.

Tijdens de broedperiode van 2016, 2017 en 2018 werd één pomp bij een bereidwillige landbouwer geplaatst en kwam de tweede pomp op terrein van Natuurpunt. Bij de landbouwer werd telkens een halve hectare bevloeid, bij Natuurpunt stond een grotere pomp die 1 ha bevloeide. Gedurende drie broedseizoenen werden de zones actief gemonitord.

En wat bleek? Vooral de kievit profiteerde van de plasdraszones en hun aantal steeg van 0 naar 12 broedgevallen in 2017, een spectaculair resultaat! Ook andere soorten weidevogels zien we toenemen. We zijn er dan ook van overtuigd dat – mits ook andere weidevogelvriendelijke maatregelen worden genomen- een plas-draspomp op zonne-energie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwetsbare weidevogels.